Artikelen door Elisabeth de Koning

Rustig omvallen

Ze was gespannen, in haar eigen woorden gestrest en al heel lang. Ze was ernstig ziek geweest, borstkanker, een heel agressieve soort. Nog steeds waren medicatie en regelmatige controles noodzakelijk. Je luisterde naar alle dingen die haar stress gaven en haar behoefte aan een eindeloze controle, overal en in alles kon het mis gaan. Je […]

Heilige ruimte

Op het piepkleine eilandje nabij Sri Lanka, staat een tempeltje, rondom een miniwoud van tropische bomen. Dit is het domein van een enorme groep gitzwarte kraaien. Ze krijsen als je het door mensen onbewoonde eiland betreed, ze zijn slim en nieuwsgierig. Ze volgen iedere beweging die je maakt. Je betreed hun heilige ruimte en dus […]

Bewustzijn aanvangen in de lege ruimte

Aanvangen, met iets beginnen Misschien is het wel de mooiste staat van zijn om met iets te beginnen. Om werkelijk met iets te beginnen, is het nodig dat jij een lege ruimte bent. Als we allemaal ideeën hebben over wat er gaat gebeuren dan missen we wat er daadwerkelijk is. Dus aanvangen vraagt: kan ik […]

De innerlijke leraar

Uiteindelijk is er slechts één leraar en dat is de innerlijke leraar. We leven in een uitzonderlijk nu, dat ons de gelegenheid geeft, deze grootsheid in onszelf te ontdekken en meer en meer te luisteren naar de innerlijke leraar. Om al lerende te komen tot de realisatie, dat deze innerlijke leraar de enige werkelijke autoriteit […]

Het offerlam

Marokko, platteland. De markt was rommelig en levendig, vele mannen zaten achter hun waren, vele anderen keurden en kochten de waren. Een deel van de markt bestond uit vaste bebouwing, kleine hokjes met toonbanken waarop slagers hun vlees verkochten en bewerkten. Aan grote haken achter de slager hingen hele geslachte dieren. Offerlam als symbool Bij […]

Roeping volgen

“Mamma kijk eens!” Al heel jong leren we via de ogen van de ander naar ons zelf te kijken, al heel jong verlangen we erkenning van ons bestaan. Zodra het kind autonomer begint te worden vraagt het bij vele handelingen, “mamma kijk eens!”, en iedere keer als mamma kijkt, ervaart het kind de bevestiging van […]

Bewustwording van het ongeziene

Het ongeziene is dat wat je niet kan benoemen. Waar je ook niet naar kan wijzen. Dus dat zegt in ieder geval dat het gaat over datgene wat voorbij gaat aan vorm. Het ongeziene is dat wat je niet kan zien, hoe kan je het dan waarnemen? Je kan het o.a. waarnemen door te voelen. […]

De vrouw met de staart

Ze geeft aan meerdere sessies te willen om verkramping los te laten. Ze is getraumatiseerd door haar eerste bevalling, het kind kwam maar niet, met als gevolg een ingeleide bevalling en morfine om de pijn te kunnen hanteren. Ze wil vrij komen van de angst die het heeft gebracht. Ze wil in vertrouwen de volgende […]

Offering

Op de provinciale weg reed voor mij een enorme melkwagen, op de achterkant stond 20.000 liter melk. Twintigduizend liter, twintigduizend liter, herhaalde ik voor mijzelf. Van hoeveel koeien zou dat zijn? Waarschijnlijk de verzamelde gave van zo’n duizend koeien. Duizend koeien zomaar een getal, echter deze duizend zijn lieve warme wezens, zij geven hun liefdesmelk, […]

Het hart van de man

De man kende verdringing van een peilloos diep verdriet. Hij leefde aan de oppervlakte, zocht verdoving en trachtte aandacht te verdienen door zich uit te leveren aan vrouwen die hem gebruikten. Die dag wandelde hij het bos in, steeds verder het bos in. Daar ontmoette hij, bij wat een houten hut leek, een oude man. […]