De enige leraar

Uiteindelijk is er slechts een leraar en dat is de innerlijke leraar. We leven in een uitzonderlijk nu, dat ons de gelegenheid geeft, deze grootsheid in onszelf te ontdekken en er meer en meer naar te luisteren. Om al lerende te komen tot de realisatie, dat deze innerlijke leraar de enige werkelijke autoriteit is, de enige die ons werkelijk doet weten, de enige die ons werkelijk doet liefhebben. De toegang tot het al.
Na het duizenden jaren volgen van buiten ons geplaatste leraren, van buitengewone boeken en indrukwekkende religies, zijn we eindelijk aangekomen op het punt dat we zien dat dit ons kan en mag inspireren, maar ons niet het ultieme zal brengen.  Het zien van wie we werkelijk zijn zal ons vrij maken. Onafhankelijk, in directe relatie tot de waarheid, het is mogelijk, duik voorbij het gekende in de diepte van je wezen, de innerlijke leraar wijst je de weg naar je oneindige en tijdloze zelf.

Leave a Reply