Gronden en gronding

Gronding en werkelijke aanwezigheid in dat wat zich voordoet

Ik zal je zeggen, ik had geen idee toen ik voor het eerst over gronding hoorde. Ik realiseerde mij, toen ik het wat beter leek te begrijpen, dat ik zeker niet gegrond was. Ik vond het maar een spannende aangelegenheid hier op aarde.

Wat is dat, gronding?

Als gronding betekent in je lichaam zijn, dan was ik dat niet. Ik was bang voor dieren, voor mensen, voor de donkere nacht, ik was bang voor zoveel. Uiteindelijk was ik gewoon bang voor het leven zelf. Ik bevond mij in een staat van spirituele vergetelheid, geen idee wie ik was. Ik moest zien te overleven temidden van voor mij vele stressoren.

Ik was een hypersensitief kind en snel omvergeblazen. Creativiteit was mijn redding. Als ik tekende en schilderde, knipte en plakte, ontstond er ruimte en was het leven fijn.

Tijdens mijn pubertijd en jong volwassenheid viel ik gewoon flauw als het leven te spannend was, het lukte niet om puur te zijn en aanwezig te blijven.

Rond mijn 15e ontdekte ik de spiritualiteit, dat maakte veel uit maar bracht nog niet de gronding, de aanwezigheid. Het maakte dat ik in twee werelden leefde die niet geïntegreerd waren. Het was een vlucht, een droomwereld, een hemelse verbinding om te vergeten hoe lastig ik het vond om te leven.

Werkelijke aanwezigheid

Het ontdekken van de leer van Krishnamurti bracht een totale verandering in mij teweeg. Hoewel Krishnamurti het begrip gronding nooit gebruikte, wees hij voortdurend op het belang van werkelijke aanwezigheid in dat wat zich voordoet met name in jezelf. Hij wees op ‘zijn in de realiteit’ om niets te ontwijken en alles zonder oordeel te onderzoeken.

Het transformeerde mijn leven. Deze grote geest nodigde mij uit in de diepte van het nu.

Onbewuste gedachten

Angsten met bijbehorende emotionele disbalans komen voort uit het pijnlichaam en de denkwereld. Op het moment dat je bang bent is er in de letterlijke zin niets aan de hand, het zijn vaak je onbewuste gedachten die je vertellen dat er onheil zou zijn of zou kunnen ontstaan. Hierdoor trek je je bij voorbaat terug uit het nu en daarmee raak je helaas ook uit verbinding met je lichaam en al wat is.

Alsof ‘niet aanwezig zijn’ je zou kunnen redden van rampen. Eigenlijk is er maar een ramp en dat is niet aanwezig zijn. Het leven is onveilig als jij er niet bent. Je verlaat je ‘huis’ terwijl je alle ramen en deuren open laat staan.

Gronding en het kind

In de ideale situatie ervaart het kind vanaf de eerste ademhaling de veilige, liefdevolle en voedende aanwezigheid van de moeder. Het lichaampje is vol verbonden met de moeder, samen een liefdesveld.

Er is geen onderscheid, een dienstbare symbiose tijdens de eerste anderhalf jaar. Veelvuldige aandachtige en liefdevolle fysieke aanraking is noodzakelijk om het kind te doen aankomen in het lichaam en daarmee direct aan het begin gronding te geven.

In het lichaam aanwezig zijn

De ziel die dat mag ervaren leert dat het veilig is om volledig in het lichaam aanwezig te zijn. En alles wat het ervaart is een totaal ervaring heel het lichaam doet mee, alles mag gevoeld worden.

Heb je weleens een vrij kind van 4 jaar zien spelen? Alles van dit kind doet mee in iedere ervaring, een feest om te zien. Hoe meer een kind gegrond is, de aarde ervaart als een veilige speeltuin, hoe eerder het autonoom zal zijn. De ontdekkingsreis wordt met veel enthousiasme aangegaan.

Bewuste aandacht

We weten echter dat slechts weinigen van ons deze ideale start mochten meemaken. Velen zijn door onwetenheid van de ouders onvoldoende aangeraakt, hebben onvoldoende bedding ontvangen en al snel geleerd om te leven vanuit het hoofd.

Betekent dat dat de weg naar gronding is afgesloten is? Gelukkig niet, het vraagt wel om jouw bewuste aandacht.

De eerste gronding

Hier op aarde is aanwezig zijn in je aardelichaam, de eerste gronding, letterlijk in dat aanwezig zijn wat de aarde raakt. Ruimte maken om dat lichaam te voelen, iedere vezel ervan, en zeker ook het energielichaam wat het fysieke lichaam belevendigd.

In zekere zin is het je lichaam voelen, de energie voelen. Gewaar zijn of je de energie overal in je lijf kan voelen. En waar je dat niet kan voelen er extra met je aandacht naar toe gaan. Waarom bewoon ik dit deel van mijn lichaam niet?

Je zelf weer terug uitnodigen in die delen die je slecht of niet kan voelen. Pijn, ongemak, kou of warmte, kramp, spanning of leegte, je heet het allemaal welkom, je gaat er met je adem naar toe, je doorvoelt het zonder oordeel zonder vraag, je laat het zijn.

Jouw aanwezigheid in de disbalans, transformeert de disbalans. Dat wat gevoeld en doorleefd wordt zal weer gaan stromen en terugkeren naar het veld van liefde.

Conditionering

Nou draagt jouw lichaam ook informatie met zich mee van het collectieve onbewuste. Niet onderzochte informatie uit ons geconditioneerde brein.

Voor sommige is er de informatie van misbruik, anderen geloven dat het lichaam onrein zou zijn. Weer anderen geloven dat het voelen van je lichaam gevaarlijk is, want het zou kunnen leiden tot emoties en daarmee tot controle verlies. Ook dragen velen het niet onderzochte idee dat het lichaam een gebruiksvoorwerp is, het wordt alleen functioneel ingezet en er wordt harde arbeid gevraagd zonder afstemming, wat een vorm van zelfmisbruik is.

Hier ligt de vraag of jij wakker wil worden uit de onbewuste programmering van het verleden van de mensheid. En of jij jezelf ruimte wil geven tot het toe-eigenen van je lichaam als een wonderbare toegang tot een diep liefdevol zijn.

Dit geschenk aan jezelf is gelijktijdig een geschenk aan de wereld. Jij leeft voor dat het mogelijk is vrij te komen van conditionering.

Wat is gronden en gronding?

Het lichaam ontladen en opladen in de natuur

Als we een niet geaarde stekker hebben is er kans op doorbranden, kortsluiting, vernieling van het bijbehorende apparaat. Soms is er zelfs brandgevaar.

Voor jouw lichaam geldt hetzelfde, als je geen verbinding hebt met de aarde, is er geen afvoer mogelijk van het teveel, dan word je heel elektrisch, je raakt overprikkeld, woont teveel in je hoofd en ontwikkelt stress.

Regelmatig, liefst dagelijks, in de natuur zijn, is essentieel voor je welzijn. Jouw lichaam kan dan een teveel aan energie ontladen in de aarde.

Natuurlijke aarde

Gronden is hier letterlijk in contact zijn met de natuurlijke aarde. Liefst jezelf vertraging toestaan waardoor je de aarde kan ruiken, voelen en haar vele boom- en plant wezens kan zien en voelen. Wees jezelf maar eens gewaar in een bos, na een aantal minuten zal je al voelen dat je ontspant en aankomt in het nu. Je ademhaling verandert en je kan welzijn ervaren puur om je zijn te voelen weerspiegeld met dat wat je omringt.

Als je gewaar bent dat ontladen kan plaatsvinden door simpel weg op een groene plek stil te staan en verbinding te maken met de aarde. In de ruimte die dan ontstaat kan je weer opladen. Je stelt je een opwaartse stroom vanuit de aarde voor. Als je dit vaker doet zal je het ook werkelijk voelen.

Ontladen negatieve energie

Een andere heel fijne manier om te gronden waarin zowel ontladen als opladen plaats kan vinden is met je lichaam tegen een boom aanleunen of deze omhelzen, waarbij je je voorstelt, dat het teveel aan negatieve energie met behulp van de boom en haar wortelstelsel de aarde instroomt en dat je eveneens via de wortels van de boom weer vitale energie laat binnen stromen. Daarna bedank je de boom voor haar ondersteuning.

De uiteindelijke gronding

De uiteindelijke en ware gronding, is het geven van een volle JA naar jouw aanwezigheid hier op aarde. Een volle ja naar het leven zelf. Bereid zijn om het lichaam volledig te bewonen. Ongeacht de omstandigheden, bereid zijn om alles aan te gaan wat zich voordoet, vertrouwende op jouw vermogen, om gebruikmakend van de levenskracht, al lerend te kunnen leven.

Blijven in aanwezigheid

De belangrijkste grondhouding hierin is aanwezig blijven. Blijven betekent niet weggaan en geen oordeel hebben op wat zich voordoet in jou zelf. Bereid zijn om in het lichaam aanwezig te blijven terwijl er emoties opkomen, terwijl er stressoren zijn, terwijl de externe situatie onveilgheidsgevoelens oproept.

Met weggaan refereer ik vooral aan in je hoofd schieten en uit de realiteit vertrekken. Als er daadwerkelijk een gevaarlijke situatie zou zijn, natuurlijk breng je jezelf dan in veiligheid. Maar dat betekent niet dat je niet aanwezig blijft in je lichaam.

Het betekent dat je juist extra alert bent dat je luistert naar wat je voelt, dat je gehoor geeft aan je emoties door er ruimte voor te maken. En ook waarnemen dat als je denken gedachten produceert dat je deze onderzoekt en vervolgens weer uitademt. Om terug te keren naar aanwezigheid in het gevoelslichaam, het innerlijk lichaam.

Het lichaam is zeer gevoelig en wijs

Luisteren naar je lichaam brengt je zoveel inzicht in wat er toe doet en wat er niet toe doet. Het lichaam liegt niet, het geeft je inzicht in jezelf door fysieke signalen als hartkloppingen, koude voeten, pijn, disfunctionaliteit et cetera te presenteren. Waardoor jij kan onderzoeken wat je uit balans brengt.

Het lichaam zal toenemen in gevoeligheid hoe meer je er naar luistert. Het zal ook reageren op de mensen om je heen, het verfijnt je afstemming in wie of wat je dient en wie of wat niet.

Zo leer je steeds meer in het moment te voelen waardoor er geen opslag van onbewuste informatie hoeft te ontstaan, je doorvoelt wat is en bent dan weer vrij voor een nieuwe ervaring.

Vreugdevolle gronding

Er is een ook een gronding die je vreugdevolle gronding zou kunnen noemen. Als het van je tweede natuur je eerste natuur is geworden om altijd aanwezig te zijn in je lichaam, waar geen enkele aansporing voor nodig is. Dan kan het ervaren van je lichaam een geschenk zijn. Er is geen aanleiding, er is geen disbalans, er is de vreugde van het voelen van dat wonderbare lichaam terwijl je loopt, zit of een handeling verricht. De frequentie van jouw energieveld wordt door jouw aandacht verhoogd. Het is een viering van het leven door vol aanwezig te zijn in je lichaam.

Als je gaat zitten om te mediteren en je begint met het voelen van je lichaam zonder dat er een andere aanleiding is dan het voelen zelf. Dan blijkt dat voelen een poort te zijn naar transparantie.

Bewustzijn

Doordat jij je voelen eert en je de verhoging van de frequentie gewaar bent, zal je waarnemen dat het lichaam steeds doorlaatbaarder wordt. De vermeende massa van het lichaam zet zich om in ruimtelijkheid, een gewaarwording van ruimte die op haar beurt, omzetting doet plaatsvinden in de gewaarwording van een zich steeds uitbreidend bewustzijnsveld. Jij als persoon lost op in bewustzijn. Terwijl je gelijktijdig voelt dat het fysieke lichaam een warm anker is binnen dat bewustzijn.

Kosmische gronding

Tijdloze gronding is gronding in de kosmos, je wortelt in de bron. Wat is dat wortelen in de bron? Dat is wortelen in de waarheid en de liefde. Het is je herinneren wie je werkelijk bent en dat jou in absolute zin niets kan overkomen.

Kosmische gronding is de diepe erkenning dat je een spiritueel wezen bent dat een volle ja heeft gegeven om op aarde verder tot bewustzijn te komen en derhalve onvoorwaardelijk commitment geeft aan vol op aarde te zijn in alles. Alle omstandigheden worden herkent als doorgang voor bewustzijn. Je bent in vreugde het lichte wezen dat je bent!

Wil je ruimte maken voor gronding?

✨ Zondag 25 augustus is er een retraite dag in Koudum met het thema Geven uit de bron.

✨ Maandag 5 augustus is er weer een gratis online meditatie, meld je hier aan. Meditatie is altijd in het nu, je neemt oordeelloos waar wat zich voordoet in je wezen. Wees welkom.

Liefs,

Elisabeth de Koning 🌟

Gronding in aanwezigheid

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie