Leven in Delight

Leven in Delight

De bron – het licht – is de essentie van wie jij bent. Delight is genieten van de essentie die je bent, van de ongelooflijke kwaliteit die het leven dat jij bent in zich draagt. Tenminste als je het toestaat. Je kan ongemerkt zo druk zijn om het leven van je persoon te leven.

Wat is delight?

Delight vertaalt zich moeilijk in het Nederlands, vervoering en verrukking komen qua betekenis het dichtste bij. Je laten meenemen door een goddelijk geluk. Je bent voortgekomen uit goddelijk geluk. Ook dat is je essentie.

Vervoering brengt je direct in het goddelijke veld. Daar ben je één en al overgave aan het grote mysterie en ervaar je diepe intense vreugde. Jouw ouders hebben je biologisch voortgebracht, maar de intense goddelijke vreugde heeft jou als ziel voortgebracht.

Vier het leven

De vreugde dat jij een bewust levend wezen bent wat zich verder en verder ontvouwt. Sommige religies geven aan dat vreugde een slechte zaak is, dat genieten een gevaarlijk gebied is, dat het leven alleen gevierd mag worden op hele speciale momenten met hele speciale inhouden. Het leven wil gevierd worden in ieder moment. Als je kijkt naar de natuur zie je dat zij vol vreugde leeft in het moment.

Een bloem zegt niet dat zij het niet mooi vindt op een plek en daarom niet gaat bloeien. Die bloem bloeit ongeacht waar ze staat. De boom groeit ongeacht waar deze staat. Zij verhouden zich onvoorwaardelijk met wat is.

Zachte vreugde

Als jij jezelf toestaat om je compleet over te geven aan het moment, dan is er vreugde zelfs als er verdriet is. Als iets er helemaal mag zijn en jij daar helemaal in aanwezig bent, ben je in overgave met de eenheid van het leven. Dat is een hele zachte vreugde en op een bepaalde manier is deze zachte vreugde groter dan de extraverte vreugde.

De extraverte vreugde is een piek die straalt, de zachte vreugde is een tijdloze liefdevolle onderstroom. Je kent de vreugde van de dans, een prachtig lied of van de geboorte van een kind. Dat zijn hoogtepunten waarin veel vreugde ervaren kan worden. Er is ook een hele diepe blijvende vreugde, die in jou ervaren kan worden.

Expressie van delight

Alleen al het geschenk dat je op dit moment leeft en dat je de gelegenheid hebt gekregen om een bewust leven te leiden. De Boeddhisten zeggen: er zijn miljarden levensvormen en je bent gekomen als mens. Leef en eer dat geschenk, leef het bewust.

De lachende Boeddha is ook een expressie van delight, het genieten van het leven staat primair, niet in het wat, het ligt in het hoe: vreugdevol licht leven. Om een leven in vervoering te leiden is het eveneens van belang dat jouw lichaam mee mag doen. Diezelfde religies hebben gezegd dat het lichaam een gevaarlijk gebied is.

Zorg er goed voor, ga iedere dag onder de douche, doe schone kleren aan, maar hou je verder niet met dat lichaam bezig. Je lichaam is echter een heilig voertuig en iedere cel daarvan mag mee doen, mag meestromen.

Het hele energieveld wil door jou geleefd worden. Als dat door jou geleefd mag worden, til je het hele energieveld van je lichaam op als een heilige ruimte, als een tempel, als een plaats waar de vreugde ervaren wordt in jouzelf. Integreren dat alles van jou mag zijn, brengt je in de ruimte van delight.

Energie van het hart

Delight, de verrukking, de vervoering, de goddelijke vreugde, is primair een energie van het hart. Je hart de ruimte geven, zakken van hoofd naar hart en buik is heel belangrijk, het is een uiting van liefde. Niet de liefde voor een persoon, voor een dier of voor een specifieke groep zoals je gezin, maar de liefde voor het geheel.

Als je liefde voelt voor het geheel, kun je overal zijn en innerlijk wonen. Je kan overal ontspannen, je weet ‘ik deel delight met het gehele universum’.

Ik wens je een leven vol delight!

Liefs, Elisabeth

Wat is delight

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie