🎯 Succes versus dharma ☸️

Succes als betekenisgeving in het bestaan

Velen streven naar succes als betekenisgeving in het bestaan, steeds ligt hiermee de vervulling in de toekomst en impliciet de afkeuring van het heden als zijnde onvoldoende.

Op Wikipedia wordt succes als volgt omschreven: “Succes is de staat of voorwaarde om aan een gedefinieerde reeks van verwachtingen te voldoen. Het kan gezien worden als het tegenovergestelde van falen.”

De maatschappij voegt daar nog aan toe: wees zichtbaar, genereer rijkdom met jouw acties, zorg voor een continu gekend en erkend worden door de buitenwereld.

Succes versterkt het ego, een gedefinieerde identiteit

Succes wensen komt bij uitstek voort uit de duale wereld, het is gebaseerd op het vergelijk. Derhalve zijn er vermeende verliezers en winnaars. Succes zegt ‘ik eerst en daarna de rest’. De buitenwereld is hierin van cruciaal belang, de aandacht is voortdurend naar buiten gericht.

Succes willen stuurt je naar je hoofd. Een voortdurende planning, controleren van de in- en uitstroom, een vooraf bepaald doel en een overvraagde uitvoerder zijn van een reeks handelingen om iets te genereren in de toekomst.

Weten dat velen met jou hetzelfde aan het doen zijn, maakt wanhopig. Zal ik het halen? Krijg ik uiteindelijk die erkenning waar ik naar verlang? Ben ik voldoende de moeite waard?

Succes en falen

De huidige generaties gaan er onder gebukt. Stress is normaal, want succes is maakbaar. Als jij niet presteert ligt dat aan jou of zoals Wikipedia zegt ‘dan faal je en voor de persona betekent dat dan ben je niets waard’.

Het is begrijpelijk dat grote groepen mensen steeds jonger ongelukkig en depressief zijn. Velen haken ook af, vallen buiten – of stappen uit – het systeem. Meten/vergelijken is niet weten, meten is geweld. Meten op psychologisch niveau vindt plaats buiten de liefde.

Voor de ziel is dit een uitputtingsslag. Je bent hier niet om te presteren, je bent hier om in ‘zijn’ te ontvouwen. Jij draagt intrinsieke waarde die niet bewezen hoeft te worden.

Verwachtingen

Succes en falen zijn niet van toepassing op jouw groeiproces. Tijdens het leerproces hier op aarde wordt ontdekt wat werkt en wat niet werkt. Ontdekken wat niet werkt is minstens zo betekenis vol, het geeft inzicht en verder bewustzijn daarom ben je hier.

Aan een reeks gedefinieerde verwachtingen voldoen, zelfs als die uit jezelf lijken te komen… is dat niet wat je al genoeg gedaan hebt? Wat heeft het gebracht?

Het leerproces van de ziel vindt primair plaats via het hart en bewustwording. Verwachtingen komen voort uit het verleden uit het collectieve geconditioneerde denken. Het hart richt zich tot dat wat eenheid en vreugde brengt.

Zij die succesvol zijn

Maar die persona’s dan, die het bereikt hebben en succesvol zijn, die wel voldoen aan de verwachtingen van de veeleisende buitenwereld? Die zijn toch gelukkig en rijk?

Rijk kunnen ze zijn, alle aardse bezit is echter tijdelijk en kan comfort brengen doch geen vervulling. Het ego ervaart geluk kortstondig, het moet door naar een volgend succes om het valse zelfgevoel in stand te houden. Omdat succes afscheiding veroorzaakt wordt hun identiteit versterkt en raken ze toenemend verwijderd van wie ze werkelijk zijn, onderdeel van de eenheid.

Steeds meer verbindingen met anderen staan in dienst van voortgaand succes. Integere verbindingen worden zeldzamer. Andere ego’s willen verbinding met hen om zichzelf te vergroten door de uitstraling van de succesvolle persona toe te voegen aan die van henzelf.

Eenzaamheid en isolement kunnen het gevolg zijn. Niet herkende leegte doet aanzetten tot nieuwe grootsere prestaties om het ongemak van gebrek aan werkelijke vervulling te ontlopen.

Succesvol zijn

Wat is dharma?

Dharma is een begrip uit het Boeddhisme het betekent het juiste pad ook wel het pad van bevrijding. Bevrijding waarvan? Van het ego, van conditionering. Dharma is ook het woord dat wordt gebruikt voor de leer van de Boeddha.

Uiteindelijk gaat het over het juiste handelen vanuit de juiste innerlijke gesteldheid in het juiste moment op de juiste plaats. Ofwel handelen vanuit dieper inzicht en daarmee dienstbaar aan het geheel.

Als je leeft volgens Dharma zet je ook vol je talenten in en ieder vindt hierin haar/zijn eigen weg.

Innerlijke vervulling

Het grote verschil met bewegen naar succes is dat de Dharma steeds geleefd wordt in het moment, de kwaliteit is nu. Juist handelen betekent hier dat het in volledige harmonie is met zowel universele waarden als met de omstandigheden en derhalve steeds bijdraagt aan het geheel.

Dit geeft vervulling in zichzelf en er is dus geen verlangen naar erkenning van de buitenwereld. De binnenwereld is bepalend en stroomt uit in de buitenwereld. Wie het pad van Dharma gaat kent geen contrast tussen binnen- en buitenwereld, tussen zijn en doen, het handelen is in overeenstemming met de innerlijke staat.

In zekere zin is het begrip ‘het pad van Dharma’ verwarrend, de essentie is niet het proces in de tijd maar de aanwezigheid in iedere stap.

Truth is a pathless land

Hiermee komen we uit bij de uitspraak van Krishnamurti “Truth is a pathless land.”

Waar hij hier naar verwijst is dat er geen methodes mogelijk zijn om de waarheid te ontdekken, iedere methode doet de waarheid geweld aan want iedere methode komt voort uit het verleden, de waarheid leeft in tijdloosheid. En kan alleen ervaren worden in de oordeelloze innerlijke ruimte in het nu.

Volledig vrij zijn van het denken, van het ego is in de waarheid staan, is de liefde leven.

Is succes verkeerd?

Succes is niet per definitie verkeerd. Als we naar de basis betekenis van succes gaan, dan zit daar het woord successie in. Hetgeen simpelweg opeenvolging betekent.

Levend vanuit Dharma is succes soms een ongezocht gevolg. Het is zelfs zo dat een volkomen vrije geest, die zonder enig belang gehoor geeft aan wat via haar of hem tot stand wil worden gebracht, over volle expressie van het inwonende talent kan beschikken.

Je zou kunnen zeggen het bewustzijnsveld treft een schone lege ruimte waardoor er een kanaal is voor vernieuwing.

Talent

Er is niets mis met het ontplooien van een inwonend talent als het ten dienste staat van het geheel. Het hoe is hierin bepalend en niet het wat. Het wat is in zoverre van belang dat het de drager vreugde geeft er intens mee in verbinding te zijn.

Als er vreugde is gaat dat wat energie krijgt stromen. Werkelijke vreugde, het hoe, is aanstekelijk en genezend. Hierin valt het ‘wat’ dan weer weg, het was slechts het kanaal.

Als het hoe bepalend is en niet het wat, is het resultaat onbelangrijk als bewijsvoering. Het resultaat dient om te begrijpen wat werkt en wat niet. Je kan zien en ervaren of de opeenvolging dienend is of niet. Een doorgaand scheppen in het moment is hierdoor mogelijk.

Succes als betekenisgeving

Vreugde

De ziel die in harmonie leeft en vreugde en/of vrede uitstraalt creëert een energie-veld waarin ook anderen tot bewustzijn kunnen komen.

In een verlichte samenleving zal streven naar succes en erkenning van het ego door prestaties worden herkend als schadelijk, niet alleen voor het individu maar ook voor het geheel. Het leidt tot afscheiding en liefdeloosheid.

Zelf bewust zijn en bewustzijn doorgeven is het grootste succes, de beste opeenvolging die je kunt genereren. Het leidt er toe dat de eenheid tussen alle wezens onderling toeneemt. Evenals hun belangeloze scheppingskracht.

We benijden of oordelen elkaar niet maar dragen bij aan een bewuste basis van waaruit iedere ziel tot expressie kan komen.

Er is geen wezen zonder talent, degene die goed kan luisteren is even waardevol als degene die een bedrijf leidt. Ieder voelt vooral zelf wat werkelijk dient, er is geen vergelijk en geen externe bepaling. Wij willen allen van nature bijdragen, dat ligt in onze aard.

Als iedere ziel zelf mag afstemmen hoe en wat te leren, te floreren vanuit het diepe innerlijke zijn, zal het een waardevolle bijdrage leveren aan het geheel. Waarom? Omdat dat vreugde geeft natuurlijk!

Dan is samen leven ook samen spelen, elkaar enthousiasmeren het experiment leven vol aan te gaan!

Kom je online mediteren?

✨ Zondag 25 augustus is er een retraite dag in Koudum met het thema Geven uit de bron.

✨ Maandag 5 augustus is er weer een gratis online meditatie, meld je hier aan. Meditatie is altijd in het nu, je neemt oordeelloos waar wat zich voordoet in je wezen. Wees welkom.

Liefs,
Elisabeth de Koning 🌟

Succes en dharma

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie