Veilig zijn psychologische veiligheid

Veilig zijn en psychologische veiligheid

Veilig zijn is voor iedereen wezenlijk van belang. In deze onzekere tijden is het thema groter dan ooit.

Veilig zijn door een dak boven je hoofd, een plek om te wonen, beschermd zijn tegen oorlogsgeweld, verwaarlozing, honger en ziekte door goede en voldoende voeding, door gezondheidszorg, medemenselijkheid en rechtvaardigheid. Basisveiligheden waar iedereen recht op heeft.

Psychologisch veilig stellen

Veilig zijn door je psychologisch veilig te stellen is een ander verhaal.

  • Als ik mij aanpas zodat je mij aardig vindt,
  • als ik mij anders voordoe dan ik ben om iets te verkrijgen,
  • als ik mijn gedrag en gedachten aanpas naar algemeen geldende normen,
  • als ik mijn innerlijke waarheid verloochen uit angst voor afwijzing en
  • als ik een baan kies vanwege aanzien of mogelijke materiële winst terwijl het mijn hart niet heeft…

De voorbeelden zijn legio waarin bewust of onbewust psychologische veiligheid voorrang krijgt.

Hier gehoor aan geven is een groot gevaar voor mijn ontwikkeling, het is een vorm van zelfverraad. Ik verlies mijn integriteit en het verschil tussen mijn binnenwereld en hoe ik mij gedraag in de buitenwereld wordt steeds groter. Deze afscheiding leidt tot een verdere identificatie met mijn persoon in plaats van leven vanuit mijn unieke wezen. Het maakt onvrij en afhankelijk van omstandigheden.

Ik stel mij steeds opnieuw veilig en offer mijn ware zijn. Hierdoor kunnen psychische problemen als eenzaamheid, angst, depressie en verlies van zingeving ontstaan.

Veilig zijn in mijzelf

Voor spirituele groei is het noodzakelijk psychologisch risicovol te durven leven. De waarheid voorrang te geven op psychologische veiligheid. Het wonder wat zich dan voltrekt is dat er een onverwachte kracht in mij ontstaat, niets kan op tegen de kracht van de waarheid. Het brengt innerlijke rust en een bedding in bewustzijn.

De waarheid zelf is mijn bescherming. Het onbekende nodigt mij steeds opnieuw uit tot verder onderzoek, in vrijheid blijf ik verder ontdekken. De waarheid is geen gesloten veld zij is oneindig. Ik blijk veilig te kunnen zijn in mijzelf er valt niks te verdedigen of aan te vallen, want er is geen identificatie.

Ik zie keer op keer opnieuw, in een voortgaande ontdekking en openbaring van waarheid. Dit is in iedere ademhaling in meditatie zijn, in volle aandacht zijn. Dit is met een open hart leven.

Psychologische veiligheid

Toch is er ook een psychologische veiligheid die er wel toe doet, wij kunnen deze aan elkaar geven. Deze veiligheid wordt gecreëerd door elkaar ruimte te geven, door zonder oordeel te zijn, door werkelijk te luisteren naar elkaar, door jezelf noch een ander tot iets te dwingen, door een veld van rust en schoonheid te creëren waarin groei kan ontstaan.

Veilig zijn door jezelf en de ander vrij te geven van welke verwachting ook, vrij te geven van verplichtingen en tijdsdruk. In plaats van iets specifieks te moeten zijn, mogen zijn!

Als je jezelf onvoorwaardelijk lief hebt in wie je bent, in wat je voelt en in je weten en niet-weten, dan ben je veilig in het veld van zijn. Heb je dit eenmaal ervaren dan zal je het ook scheppen voor anderen, jij bent het begin van de nieuwe wereld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie