vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Wat betekent vrijheid?

In de maatschappij bestaat een misvatting over wat vrijheid betekent. De meeste mensen hebben het over vrij zijn in de betekeniszin dat je de ruimte en de tijd hebt om te doen waar je zin in hebt. Je wandelt alleen buiten en dan ben je vrij. Dat is een vorm van vrij zijn.

Het is een letterlijke vorm, die afhankelijk is van allerlei omstandigheden. Er was oppas voor je kinderen, je partner zei dat hij/zij zelf wel zou koken, je had een dag vrij van je werk. Er zijn allerlei condities waardoor jij tegen jezelf zegt dat je vandaag vrij bent.

Het echte vrij zijn, gaat over een innerlijke staat van zijn. Het echte vrij zijn is juist dat je vrij bent van de laag van de omstandigheden. Dat je je ook vrij kunt voelen terwijl je wel moet werken. Als je thuis komt, wel moet koken en je moet ook nog de boodschappen doen en er staat nog een hele maillijst op je te wachten, zoals dat op drukke dagen kan gaan. Als je dan innerlijk vrij kunt zijn dan heb je het echt over vrij zijn.

Vrijheid – het echte vrij zijn – is een innerlijke staat van zijn

Het gaat over een hele grootse staat, waarin je gedachtenwereld jou niet bepaalt. Het merendeel van mensen wordt bepaald door de gedachten-stroom en die is verbonden aan alles wat er gebeurd is of nog gaat gebeuren. De dingen, die je gedaan hebt en wat je daarvan vindt. En de dingen, die je nog moet doen en hoe je dat moet voorbereiden, hoe bang je ervoor bent of hoeveel zin je erin hebt.

In ieder geval ben je dan niet aanwezig in het hier en nu. Er is een vrije staat mogelijk, die ongeacht de omstandigheden, maakt dat er innerlijke ruimte is, dat er innerlijke vrijheid is. Dat is belangrijk als het aankomt op relaties en dan niet de alleen de een op een relaties, maar alle relaties.

Innerlijke vrijheid

Op het moment dat je innerlijk niet vrij bent, dat je gevuld bent met overtuigingen, opvattingen over mensen, die je ziet of die iets zeggen of die iets doen, is je ruimte niet vrij om ze werkelijk te ervaren in het moment. Je denkt dat is die en die, die begint altijd over dat en dat.

Of je luistert en je denkt, hoe lang gaat dit nog duren. Dat is wat heel veel gebeurt in contacten, dat je niet echt aanwezig bent. Dat heeft te maken met je aannames naar deze persoon of naar deze groep of naar deze situatie.

Vrij zijn, is vrij zijn van alles, van wat je jezelf vertelt over jezelf, maar ook vrij zijn van wat je jezelf vertelt hoe anderen zouden zijn of over hoe situaties in elkaar zitten.

Het vraagt om veel bewustzijn om deze vorm van vrijheid jezelf toe te eigenen. Want voor je het weet, neemt je gedachtestroom het weer over. Als je mediteert, ga je de leegte in en in die leegte ontdek je dat je een vrij wezen bent.

Jezelf vrijheid gunnen

Op het moment dat je jezelf de vrijheid gunt dat je jezelf niet hoeft te definiëren, dat je niet hoeft te zeggen dat je die en die bent, dat je dat en dat vak doet of dat je op dit moment geen werk hebt of dan komt het verhaal.

Als je dat allemaal niet doet dan ga je naar een veel diepere laag in wie je bent. Dan kom je erop uit dat op het moment dat je besloot om naar de aarde te gaan om hier te incarneren, dat het je intentie was om voluit te stromen in dat ongelooflijk creatieve wezen dat je bent.

Alleen toen je hier aankwam leek die waardevolle intentie wel haast van je brein gewist En je gaat een enorm pakket binnen van conditioneringen, van je opvoeding, van je omgeving en van de maatschappij. Totdat het begint te wringen en te wrikken en je er heel erg ongelukkig van wordt.

Vrij maken van wat anderen van je vinden

Je voelt dat je innerlijke vrijheid belangrijker is dan wat anderen van je vinden. Als je op dat punt aankomt, dat je je vrij maakt van wat anderen van je vinden, dan gaat de creativiteit stromen, dan gaat de liefde stromen, dan gaat er een hele grote diepe in- en uitademing komen, samen met het universum. Dan ga je samenwerken met het universum.

Je gaat voelen dat je hier naar toe kwam om in vrijheid, vrij van instituties, vrij van regelgeving, bij te dragen aan een meerwaarde, waarin alle mensen toegang krijgen tot dit, je geboorterecht om vrij te zijn.

Niemand mag bepalen wat jij zou moeten. Dat kan pas geleefd worden als jij voor jezelf onderzoekt of dit ook voor jou waar is. Als dat zo is dan ga je anders leven, en zal je andere mensen gaan ontmoeten. Er komen andere situaties op je pad, je zal andere dingen belangrijk gaan vinden. Je gaat de vrijheid nemen om in waarheid te leven.

Vrijheid aangaan

Je wilt echt zijn, integer zijn, zodat je verbondenheid totale verbondenheid is en niet een soort concept. Vrijheid is je van nature gegeven en toch is het iets wat je jezelf mag verwerven wat niet vanzelf gaat, omdat er al die lagen, al die imprints zijn, die in al die jaren over je heen zijn gekomen.

Dit moet eerst en dan kan je…., en dat moet ook nog af en dan kan je.… het is gelukkig niet waar. Je kan gewoon hier in dit moment voor jezelf besluiten dat je die ontdekkingsreis naar die innerlijke vrijheid aangaat. Dat je het gaat doen. En hoe fantastisch is het dat het je niet uitmaakt wat een ander van je vindt.

Voor een hele grote groep die onbekend voor je is vind je het geoordeeld worden niet erg. Maar hoe dichterbij het komt, hoe banger je kan zijn dat je mensen gaat verliezen of dat je in één keer niet meer aardig gevonden wordt of dat het consequenties heeft voor je werk.

Zodra je denkt, wat als, is dat onvrij. Zodra je denkt en daarmee ook vastzet ‘met deze partner wil ik doodgaan’, dan is dat onvrij, hoe fijn die partner ook is.

  • Durf je te vertrouwen op de liefde ongeacht wat die ander doet of niet?
  • Gun je de ander de vrijheid die je jezelf gunt? Die is alleen waardevol als je die aan iedereen gunt. Alle wezens om je heen, gun je dezelfde vrijheid.
  • Maar wat gaat er dan gebeuren met je relaties?

Je gaat vertrouwen op iets veel diepers in je leven dan die laag van de omstandigheden en iets anders gaat jou dragen en inspireren. Heel het universum wil dat jij vrij bent, wil dat jij je bewust bent dat het werkelijk waar is dat jij vrij bent.

Ongelooflijk veel mensen zijn bang voor deze vorm van vrijheid. Want wat doet deze vorm van vrijheid, deze echte vrijheid? Die maakt jou, jou persoonlijk, 100% verantwoordelijk voor je eigen leven. Je kunt niet meer zeggen dat je het slecht maakt omdat je een moeilijke directeur hebt, of dat de buren altijd zoveel herrie maken zodat je niet kunt mediteren.

Het maakt allemaal niet uit als dat zo is. Dat zijn de omstandigheden waar jij aan groeit. Maar zij zijn er niet verantwoordelijk voor of jij jezelf vrijheid gunt, geeft, of jij jezelf daarin laat ontwikkelen of niet. Dus vrij leven betekent de volledige verantwoordelijkheid dragen voor jouw leven. En dat is het fijnste wat je kunt doen.

Verantwoordelijkheid is niet een verplichting

Verantwoordelijkheid is dat jij zelf in vrijheid het antwoord zult zijn in je leven op wat zich voordoet. Dat is vrijheid, dat is de verantwoordelijkheid. Jijzelf bent het antwoord, niemand anders, jijzelf bent het antwoord op wat zich voordoet.

Aanwezige: ik vind het zo’n omweg…

Als je hier op aarde was gekomen zonder versluiering, zonder onwetendheid, dan is het de vraag hoe diep je had kunnen leren. Tegelijkertijd zijn we bezig met een ongelooflijke omslag, die zijn weerga niet kent, in bewustzijn. Er komen steeds jongere mensen, die sneller de versluiering opheffen en bewust zijn.

Het omslagpunt is bereikt dat we die hele duisternis nodig hebben om te voelen waar het werkelijk over gaat. Er is meer dan voldoende duisternis, en ook in onze geschiedenis en ook op dit moment op aarde, om te zeggen, dat niet, het is genoeg geweest. Vervolgens gaan we niet vechten met het ‘wat niet’, we gaan ruimte maken voor het ‘wat wel’. Als je gaat vechten met ‘wat niet’, is de kans groot dat je besmet raakt door het ‘wat niet’.

Als je ruimte gaat maken voor het ‘wat wel’, je wilt het leven en de ander(en) in openheid ontmoeten, ben je direct creatief en bewust verbonden. Dat zal steeds grotere cirkels van bewustzijn veroorzaken, zoals een steen in het water. Dat is het punt waar we zijn.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Iedereen die hier aanwezig is inspireert haar/zijn omgeving. Ieder doet dat op haar/zijn eigen manier. De mensen in jouw omgeving inspireer je door jouw inzicht en door jezelf te zijn. De beste inspiratie is voorleven. Iedereen die hier zit, doet dat op haar eigen manier. Dat is hoe het gaat.

Ik ben zeer positief gestemd over hoe het zal gaan. Maar we zitten wel op het scherpst van de snede, de schaduw is groot. Dat roept versterkt de noodzaak tot bewust zijn op. Het blijft belangrijk dat je voelt dat je zelf verantwoordelijk bent voor een zuiver en vrij bestaan.

3 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie