All posts by Elisabeth de Koning

Veilig zijn psychologische veiligheid

Veilig zijn en psychologische veiligheid

Door | Nog geen reacties

Veilig zijn is voor iedereen wezenlijk van belang. In deze onzekere tijden is het thema groter dan ooit. Veilig zijn door een dak boven je hoofd, een plek om te wonen, beschermd zijn tegen oorlogsgeweld, verwaarlozing, honger en ziekte door goede en voldoende voeding, door gezondheidszorg, medemenselijkheid en rechtvaardigheid. Basisveiligheden waar iedereen recht op heeft. Psychologisch veilig stellen Veilig zijn…

Meer lezen

Een roeping is 24/7 van kracht

Door | Nog geen reacties

“Mamma kijk eens!” Al heel jong leren we via de ogen van de ander naar ons zelf te kijken, al heel jong verlangen we erkenning van ons bestaan. Zodra het kind autonomer begint te worden vraagt het bij vele handelingen, “mamma kijk eens!”, en iedere keer als mamma kijkt, ervaart het kind de bevestiging van zijn aanwezigheid, van zijn handelen…

Meer lezen

Het offerlam

Door | Nog geen reacties

Marokko, platteland. De markt was rommelig en levendig, vele mannen zaten achter hun waren, vele anderen keurden en kochten de waren. Een deel van de markt bestond uit vaste bebouwing, kleine hokjes met toonbanken waarop slagers hun vlees verkochten en bewerkten. Aan grote haken achter de slager hingen hele geslachte dieren. Bij een van de hokjes stond aan een paal…

Meer lezen

De vrouw met de staart

Door | Nog geen reacties

Ze geeft aan meerdere sessies te willen om verkramping los te laten. Ze is getraumatiseerd door haar eerste bevalling, het kind kwam maar niet, met als gevolg een ingeleide bevalling en morfine om de pijn te kunnen hanteren. Ze wil vrij komen van de angst die het heeft gebracht. Ze wil in vertrouwen de volgende bevalling tegemoet kunnen gaan.Op de…

Meer lezen

Het hart van de man

Door | Nog geen reacties

Het hart van de man De man kende verdringing van een peilloos diep verdriet. Hij leefde aan de oppervlakte, zocht verdoving en trachtte aandacht te verdienen door zich uit te leveren aan vrouwen die hem gebruikten. Die dag wandelde hij het bos in, steeds verder het bos in, daar ontmoette hij, bij wat een houten hut leek, een oude man,…

Meer lezen

De enige leraar

Door | Nog geen reacties

Uiteindelijk is er slechts een leraar en dat is de innerlijke leraar. We leven in een uitzonderlijk nu, dat ons de gelegenheid geeft, deze grootsheid in onszelf te ontdekken en er meer en meer naar te luisteren. Om al lerende te komen tot de realisatie, dat deze innerlijke leraar de enige werkelijke autoriteit is, de enige die ons werkelijk doet…

Meer lezen

Bereidheid

Door | Nog geen reacties

Heen en terug rijdend naar Frankrijk zag ik honderden kilometers lang al die bomen, grassen en de laatste bloemen die direct langs de snelweg groeien. Niemand die ze echt kan zien want voor je het weet ben je er al voorbij. De voortdurende herrie van de auto’s, de vervuiling, het maakt niets uit in hun bereidheid om met alles wat…

Meer lezen

Schoonheid

Door | Nog geen reacties

Samen met een goede vriend liep ik door het park, we waren vol ontzag voor al die schitterende kleuren. Het betreft hier wel de dood, zei mijn vriend. Ja hoorde ik mijzelf zeggen de schoonheid van de dood, wat een bereidheid voor de laatste indrukwekkende weerspiegeling van het licht, voor het grote loslaten,

Meer lezen

Offer

Door | Nog geen reacties

Op de provinciale weg reed voor mij een enorme melkwagen, op de achterkant stond 20.000 liter melk. Twintigduizend liter, twintigduizend liter, herhaalde ik voor mijzelf. Van hoeveel koeien zou dat zijn? Waarschijnlijk de verzamelde gave van zo’n duizend koeien. Duizend koeien zomaar een getal, echter deze duizend zijn lieve warme wezens, zij geven hun liefdesmelk, dag in dag uit, het…

Meer lezen