Douwine

Wat hebben we een mooie gesprekken gevoerd samen. Ik heb letterlijk kunnen ervaren hoe zielsbewustzijn voelt en hoe fijn het is hier naar toe te kunnen. Ook heb ik me zo nu en dan verbaasd over hoe gemakkelijk je een helder (in)zicht had over mijn situatie en hoe duidelijk je dit naar mij toe kon verwoorden. Je ging dan niet heel hard nadenken, maar je deed dit vanuit jouw bewustzijn. Het voelde zo moeiteloos. Daardoor kon ik mijn eigen situatie ook vanuit meer bewustzijn ervaren en voelde ik mijn beleving over mijn situatie verschuiven.

De gesprekken boden mij iedere keer inspiratie en richting om in mijn leven dingen anders te benaderen en/of mijzelf anders neer te zetten. Dit heeft gemaakt dat ik nu vanuit meer bewustzijn leef en meer ontspanning en vertrouwen voel en meer vanuit overgave het leven kan leven.

Ik ervaar de schoonheid in het leven, zoals het leven is en durf mijn ruimte in te nemen, ik durf te leven!